اجرای کفپوش آنتی داست

روش اجرای ‌کفپوش اپوکسی خودیکنواخت شونده

ردیف

مرحله

توضیحات

ضخامت پیشنهادی

1.         

تست عدم وجود رطوبت بر روی سطح بتون

اجرای یک پوشش پلاستیکی بر روی سطح به مدت 6 ساعت

و بررسی نم دار شدن سطح پلاستیک

-

2.         

اجرای عملیات ساب زنی و آماده سازی سطح

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌5/7 اسب بخار

-

3.         

تمیز کردن سطح و درزها از گرد و غبار

-

-

4.         

اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی درزها

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف

50 تا 75 میکرون

5.         

پر کردن درزها با گروت اپوکسی

ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با سیلیس

حداکثر 30 درصد وزنی سیلیس با مش 024

-

6.         

اجرای عملیات ساب زنی بر روی درزها

و تمیز کردن محل

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌5/7 اسب بخار

-

7.         

اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف

50 الی 75 میکرون

8.         

اجرای لایه رویه اپوکسی / لایه یک / به روش غلطکی

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید

300 الی 500 میکرون

9.         

اجرای لایه رویه اپوکسی / لایه دو / به روش غلطکی

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید

300 الی 500 میکرون

 

جهت کاهش هزینه موارد درز گیری و پر کردن درزها و همچنین اجرای لایه دوم رویه اپوکسی انجام نخواهد شد.

 


مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه اجرای کفپوش آنتی داست

اجرای کفپوش آنتی داست