اجرای کفپوش سنگی

روش اجرای‌ کفپوش سنگی

ردیف

مرحله

توضیحات

ضخامت پیشنهادی

1.         

تمیز کردن سطح از گرد و غبار

-

-

2.         

اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف

50 الی 75 میکرون

3.         

ترکیب سنگ با چسب انعطاف پذیر

چسب انعطاف پذیر + سنگ

 

4.         

پخش ملات آماده شده با استفاده از ماله

چسب و سنگ

یک سانتیمتر

5.         

پر کردن سطح‌ کفپوش با استفاده چسب

چسب مخصوص

-

6.         

اجرای لاک مخصوص رویه بر روی سطح

لاک مخصوص

-

 

ردیف 5 و 6 جهت پر کردن منافذ و جلوگیری از نفوذ آب انجام می گیرد.‌ کفپوش فوق به نام‌ کفپوش سنگی لاک دار شناخته می شود.


مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه اجرای کفپوش سنگی

اجرای کفپوش سنگی