اجرای کفپوش مقاوم شیمیایی

روش اجرای ‌کفپوش اپوکسی مقاوم شیمیایی

ردیف

مرحله

توضیحات

ضخامت پیشنهادی

1.         

تست عدم وجود رطوبت بر روی سطح بتون

اجرای یک پوشش پلاستیکی بر روی سطح به مدت 6 ساعت

و بررسی نم دار شدن سطح پلاستیک

-

2.         

اجرای عملیات ساب زنی و آماده سازی سطح

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌5/7 اسب بخار

-

3.         

تمیز کردن سطح و درزها از گرد و غبار

-

-

4.         

اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی درزها

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف

50 تا 75 میکرون

5.         

پر کردن درزها با گروت اپوکسی

ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با سیلیس

حداکثر 30 درصد وزنی سیلیس با مش 024

-

6.         

اجرای عملیات ساب زنی بر روی درزها

و تمیز کردن محل

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌5/7 اسب بخار

-

7.         

اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف

50 الی 75 میکرون

8.         

در صورت نیاز: وابسته به پهنای درز

چسباندن توری بر روی درزها

و پرکردن منافذ توری با بتونه اپوکسی

توری: از نوع پلی استر شفاف با مش 2 × 2 میلیمتر

بتونه اپوکسی: ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

ـ

9.         

اجرای لایه میانی ‌کفپوش اپوکسی

کفپوش میانی اپوکسی پلی آمین

1 میلیمتر

10.      

لکه گیری و اجرای بتونه اپوکسی

بتونه اپوکسی:

ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

-

11.      

ساب زنی و مسطح نمودن سطح بتونه خورده

درصورت نیاز اجرای یک لایه ‌کفپوش اپوکسی غلطکی

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌5/7 اسب بخار

-

12.      

اجرای لایه رویه ‌کفپوش اپوکسی فنولیک / نووالاک

کفپوش اپوکسی فنولیک / نووالاک

حدود 1 میلیمتر

 


مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه اجرای کفپوش مقاوم شیمیایی

اجرای کفپوش مقاوم شیمیایی