نمایشگاه رنگ و رزین ـ مهر 96

زمان :

14 الی 17 مهر ماه 96

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی تهران