پروژه های اجرایی

عنوان پروژه

محل اجرا

نوع پروژه اجرایی

متراژ تقریبی

(متر مربع)

کفپوش اپوکسی سرعتگاه، پل عابر پیاده، مسیر دوچرخه سواری و ...

تهران، قم، مشهد، عراق، قزوین، همدان، تبریز، اصفهان و ...

کفپوش مورتار اپوکسی

200،000

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران

کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

25000

پارکینگ طبقاتی تجریش (همت)

تهران

کفپوش اپوکسی سیلیس دار پارکینگی

13،000

پارکینگ طبقاتی شهرداری منطقه 4

تهران

کفپوش اپوکسی سیلیس دار پارکینگی

11،000

پارکینگ های ساختمانی شخصی

تهران

کفپوش اپوکسی خودیکنواخت شونده

و سیلیس دار پارکینگی

6،000

سالن تعمیرگاه خودروی سنگین آلمانی  MAN

شرکت شیران دیزل

تهران

کفپوش اپوکسی خودیکنواخت شونده

و سیلیس دار

1،000

سالن تولید شرکت فیض پلاست

قم

کفپوش اپوکسی خودیکنواخت شونده

250

سالن انبار شرکت مهرکام پارس

تهران

کفپوش اپوکسی آنتی داست

2،000

پارکینگ امام خمینی (حرم حضرت معصومه قم)

قم

کفپوش اپوکسی آنتی داست

10،000

سالن انبار شرکت داروسازی تهران شیمی

تهران

کفپوش اپوکسی آنتی داست

2،000

سالن تولید و انبار شرکت پایابسپار

همدان

کفپوش اپوکسی آنتی داست

4،000

شرکت واگن سازی تهران

تهران و مهرشهر کرج

کفپوش اپوکسی آنتی داست

2،000

کفپوش اپوکسی سالن تولید ایسکرا اتوالکتریک ایران

کاشان

کفپوش اپوکسی خودیکنواخت شونده

2،000

سالن شرکت جاوید

تهران

کفپوش اپوکسی خودیکنواخت شونده

1،000

کفپوش اپوکسی سالن سازمان حمل و نقل ترافیک

تهران

کفپوش اپوکسی خودیکنواخت شونده

1،000

مسیرهای ویلایی ـ بالکن و ...

تهران ـ فشم ـ شمال

کفپوش سنگی

1،200